Gebruiksvoorwaarden

Deze internetsite is met veel zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onjuistheden optreden. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze internetsite en e-mails die automatisch verstuurd worden vanaf deze website.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Forté Noord-West Europa BV aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van deze website of delen daarvan.

Forté Noord-West Europa BV, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Forté site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Forté site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Forté Noord-West Europa BV, de inhoud van de Forté site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde zaken is Nederlands recht van toepassing.

nieuws
De vervanger voor Advanced Diesel Fuel Conditioner

Forté Diesel Injector Treatment neemt het stokje over van Forté Advanced Diesel Fuel...
lees meer

Vernieuwde Forté Top End Treatment

Gezien de veelvuldige dagelijkse klachten en schadegevallen als olieverbruik, opgerekte...
lees meer